Dekker Farm

Ruwvoer omzetten naar melk Dekker Farm

Erfaringer fra Dekker Farm: “At omdanne mere grovfoder til mælk…”

“Vores grovfoder er rig på sukker. Det gærer hurtigt. Alligevel ser vi en flot, tyk gylle…”

Dave Dekker

115

malkekøer

110

unge dyr

70

hektar jord

11.000

mælk pr. ko pr. år

Dave har en “passion” for græsarealer. Og passion betaler sig! I 2021 blev Dave nomineret som den bedste “græslandsbonde” i Holland. Han vandt det gyldne græsstrå for sine innovative ideer omkring brug af græs.

Gården nær Amsterdam havde brug for mere plads til denne entusiastiske families ambitioner. Så de købte en eksisterende malkekvægsbedrift i Danmark. Familien Dekker har boet i Lemming siden februar 2023.

Dave leste historien om en anden mælkeproducent, HK Holsteins, og søgte mere konsistente resultater fra en solid grovfoderbase. De fodrede også med natriumbikarbonat, men Dave var utilfreds med virkningen på grovfoder smag. Sjoerd van der Helms historie appellerede til ham. I juni 2023 startede Dekker Farm pHom Norway. Siden da har de opnået lovende resultater i både løbet af sommeren, efteråret og vinteren. Vi besøgte dem for at blive inspireret og begejstret af Dave og Kelly.

Hvorfor startede Dekker Farm med pHom Norway?

Dave Dekker fortæller: “I februar 2023 startede vi på denne mælkeproduktionsbedrift med en gruppe køer, der i gennemsnit var midt i laktationen. Vi havde grovfoder med en god struktur, men alligevel så jeg betydelige forskelle i gødningskvalitet og konditionsscore mellem køerne. Vores foderkonsulent anbefalede, at vi fodrede med natriumbikarbonat, men det gav ikke vommen tilstrækkelig stabilitet. Den høje dosering fik også grovfoderindtaget til at falde, fordi smagen i foder blev påvirket af natriumbikarbonat.

Hvordan får du mere energi ud af dit grovfoder med pHom Norway?

Dave Dekker fortsætter: “I juni tilsatte vi 100 gram pHom Norway pr. ko dagligt i fodervognen og holdt op med at bruge 200 gram natriumbikarbonat pr. ko dagligt. Så opmåede vi en våd og hurtigt fermenterbar ensilage. Vi fodrede også meget af det tredje slæt med mindre sukker, hvilket gjorde det mindre velsmagende for køerne. Vomacidose kan være et stort problem, men i de første uger, hvor vi begyndte at fodre med pHom Norway, så vi, at gødningens konsistens blev bedre hver gang. Vi så næsten ingen vomacidose på grund af en mere stabil vom og konstant vomaktivitet. Vi havde 9 køer med vomacidose fra februar til maj, og fra juni til december kun 3, på trods af den varme og tørre sommer.”

Hvad oplever du, når du skifter grovfoder?

Hvilke resultater ser du med pHom Norway?

Grovfoder til maell - 
Maelkeproduktionsudvikling pHom Norway

Hvorfor fortsætter du med at bruge pHom Norway?

Vil du anbefale pHom Norway til andre mælkeproducenter?

Dave Dekker svarer: “Ja, helt sikkert. Jeg taler jævnligt med mælkeproducenter her omkring om pHom Norway, og hvad det kan gøre for deres køer. Jo mere grovfoder du kan omdanne til mælk, jo mere stabil er rationen, og jo større bliver dit årlige overskud.”

Erfaringer fra mælkeproducenter

Få mere Power ud af dit grovfoder!