Dibbelink

"Wij gebruiken dit het hele jaar door voor een continue goed proces in de koe..."

Erfaringer fra mælkebedrift Dibbelink: “Vi har ikke længere det ekstreme fald i mælkefedt…”

“Vi bruger det hele året rundt til en kontinuerlig god proces i ko…”

John Dibbelink

130

malkekøer

80

unge dyr

75

hektar jord

10.000

kg mælk pr. ko pr. år

Hvordan forhindrer man, at mælkefedtet falder i løbet af græsningssæsonen? Mød John Dibbelink: En dreven mælkeproducent, der er beslutsom og trækker i trådene. På Dibbelink-familiens gård går passion og dyrevelfærd hånd i hånd. For John er det enkelt: “Hvis koen har det godt, så har landmanden det også godt.”

Hans smil taler sit tydelige sprog og symboliserer hans beslutsomhed om ikke at blive sur over politisk turbulens. Sammen med sin kone Anja og sønnen Jeen udgør John hjertet i Dibbelink-mejeriet. Deres ambition? Maksimal effektivitet ved at fodre koen med mere grovfoder af høj kvalitet. Fred, renlighed og stabilitet er de grundlæggende søjler.

I foråret 2023 deltog gården i et forskningsprojekt ledet af hollandske landbrugsstuderende. Resultaterne var lovende: udskiftning af natriumbikarbonat i TMR med et naturligt alternativ. Resultatet? Et minimalt fald i mælkefedt i græsningssæsonen og stabile resultater i løbet af året.

Dibbelinks er tilfredse mennesker med et åbent sind over for fremtiden. Quality Calf tog os med til denne dejlige familiegård.

Hvorfor startede du med pHom Norway?

Malkekvægsbedriften ønsker at få mere og mere grovfoder gennem koen, så der er behov for mindre kraftfoder. John Dibbelink forklarer: “For mere end et år siden startede vi et forsøg. Vi var en af de fem gårde, der startede det. Vi startede med 80 gram pHom Norway pr. ko pr. dag i rationen for at holde pH-værdien i vommen stabil og dermed sikre en god foderoptagelse og -udnyttelse. Før det brugte vi natriumbikarbonat, men pHom Norway er et naturligt produkt, hvilket tiltalte os.”

Hvorfor bruger du pHom Norway året rundt?

Hvad er dine erfaringer med pHom Norway?

Ved køkkenbordet forklarer Dibbelink, at ændringer i ensilage, foderrationer, græsning og vejret påvirker f.eks. faldet i mælkefedt. Ifølge John er det grovfoderet, der har den største effekt på mælkeydelsen. Siden de begyndte at fodre med pHom Norway, har de set en ændring. Dibbelink siger: “I græsningssæsonen 2023 så vi et lille fald i mælkefedtet fra 4,50 til 4,30 %. I andre år gik det fra 4,50 til 4,0 %. Vi har ikke det ekstreme fald i mælkefedt længere. Indholdet og vommen er fortsat på et godt niveau.”

Hvordan bruger du pHom Norway?

Mejeriet Dibbelink brugte natriumbikarbonat til at opretholde vommens pH-værdi året rundt. Om vinteren bruges 80 gram, og om sommeren, mod varmestress, forbruges 160 – 200 gram pr. ko/dag. Siden marts 2023 har pHom Norway erstattet natriumbikarbonat med 80 gram/ko/dag. Når temperaturen overstiger 25°C, fodrer de med 100 – 120 gram/ko/dag pHom Norway.

Dibbelink fortsætter: “Om vinteren fodrer vi med en fast ration baseret på 60% græs, 35% majs og 5% sukkerroemasse. Om sommeren får de græs fra græsgange. Ensilagen var meget hurtigfordøjelig i foråret 2023 på grund af det høje syreindhold. pHom Norway i rationen holder vommen i ro.” Desuden sørger mælkeproducenten for at give mindst en uge til ny ensilage og ændring af rationen. pHom Norway understøtter ro i vommen for at forhindre vomacidose.

Hvorfor fortsætter du med at bruge produktet?

Mejeriet Dibbelink mener, at pHom Norway understøtter grovfoderforarbejdningen, fordi vommen holder sig i god form. Vommens funktion er også blevet undersøgt med pH smaXtec bolus hos køer på den hollandske landbrugsskole. De studerende gik også regelmæssigt og sigtede gødning på praktiske gårde for at vurdere køernes fordøjelighed og foderoptagelse. Dibbelink-gården var tidligere uvidende om, hvor meget information en anden kan udtrække fra gødning. Siden de begyndte at fodre med pHom Norway, er den generelle gyllestatus blevet forbedret. Dibbelink siger: “Resultaterne fra gødningssigterne ser utroligt flotte ud. Der er nu en fin linje i forholdet mellem gødningsfraktionerne.” Billedet viser, at pHom Norway havde en grovfraktion på 10 % sammenlignet med 16 % med natriumbikarbonat. Resultaterne indikerer, at koen kan få mere energi ud af grovfoderet. Et år med pHom Norway som standard i foderrationen viser, at andelen af grov gødningsfraktion er minimal.

Fald-i-maelkefedt
Fald i maelkefedt

Vil du anbefale pHom Norway til kolleger?

Dibbelink griner: “Alle må beslutte, hvad de gør, men vi har en god fornemmelse omkring det. Det er trods alt et naturligt produkt.”

Erfaringer fra mælkeproducenter

Få mere Power ud af dit grovfoder!