Ensilage

Kuilgras

FÅ MERE POWER UD AF DIN ENSILAGE

Hvordan får du mere energi ud af din ensilage til køerne? Hvordan vrider du mere protein og energi ud af dit grovfoder og dine græsarealer?

Ensilage og grovfoder er afgørende for enhver malkekvægsbedrifts succes. Maksimering af udbyttet fra de afgrøder, der vokser på din egen mark, er positivt for gårdens bundlinje.

Denne artikel forklarer, hvordan man får motoren i koens maver til at arbejde hårdere for at opnå en effektiv forbrænding og en ensartet ydelse. Det vil hjælpe dig med at reducere omkostningerne, holde dine køer sunde og bæredygtige, så du kan komme glad ind i stalden hver dag.

I denne artikel:

GROVFODER TIL KØER

Grovfoder er en fællesbetegnelse for græs, hø, majs, lucerne og andre afgrøder, der dyrkes i landbruget. Det er en omkostningseffektiv måde at fodre køer og kalve på, især når det produceres på ens egen mælkeproduktionsbedrift.

Dertil kommer at grovfoderet er rigt på fibre. Det er vigtigt for at fremme gæringen af foderrationen og til at forebygge sundhedsproblemer, som f.eks. vomacidose. Grovfoder indeholder også protein, vitaminer og mineraler. De er vigtigte for vækst, udvikling og en sund mælkeproduktion.

Hvert slæt og hver sæson skaber spænding og nysgerrighed. Hvad er effekten i din ensilage? Hvordan påvirker skiftende foderrationer dine køer?

Og frem for alt er spørgsmålet…: 

Hvilken effekt ser du i mælkeproduktionen ved hvert skift? Et vigtigt aspekt er: hvordan fungerer vommen hvor meget power har koens motor?

HVORDAN FUNGERER VOMMEN?

Et af de vigtigste organer i dine køer’s fordøjelsessystem er vommen. Det er en stor pose fyldt med væske, som kan rumme helt op til 100 til 150 liter foder. Vommen er koens motor. 

Vommen er fyldt med mikroorganismer, såsom bakterier og protozoer. Mikrofloraen er brændstoffet til motoren og hjælper med at nedbryde fibre fra foderet. Når en ko spiser, kommer det først ned i vommen. Foderet bliver derefter blandet med spyt. Dette spyt er rigt på natriumbikarbonat, som koen selv producerer flere kilo af i løbet af en dag. Det er en naturlig mekanisme til at sikre en sund balance i vommen. Spyt er som smøreolie til motoren.

Mikroorganismerne i vommen er i stand til at nedbryde fibre, som koen ikke selv kan fordøje, såsom cellulose og lignin. Det giver koen mulighed for at udvinde næringsstoffer fra grovfoderet, der ellers ikke ville være tilgængelige. Denne fermenteringsproces i vommen producerer også flygtige fedtsyrer, såsom eddikesyre, propionsyre og smørsyre. Disse flygtige fedtsyrer udgør omkring 70 % af koens energi.

Kort sagt, med en sund vom får du mere Power ud af din ensilage! 

Hvordan vommen fungerer

giv trippen magt!

Hvordan giver man vommen maksimal Power? Det er vigtigt at understøtte fermenteringen og optimere produktionen af flygtige fedtsyrer i vommen og forholdet mellem dem.

Når koen æder og drøvtygger, skaber spyttet en naturlig balance i vommen. Tommelfingerreglen er, at for hver time en ko spiser, drøvtygger den i ca. 66 minutter. Det betyder, at en ko i gennemsnit hviler i 10 timer om dagen, hvor produktionen af natriumbikarbonat fra spyt går i stå. Som følge heraf kan ph-værdien i vommen blive sur, og forholdet mellem flygtige fedtsyrer ændres til koens ulempe. Det kan resultere i vomacidose.

I hvileperioderne har vommen brug for smøring. Et produkt som phom norway. Det giver vommen power, til alle køer, 24 timer i døgnet, 365 dage om året! 

Phom norway virker langtidsvirkende og ph-kontrolleret. Hvis pH-værdien i vommen er optimal, reagerer phom norway næsten ikke. Falder ph-værdien i vommen i retning af forsuring? Så begynder planten og de arktiske mineraler at reagere for at genoprette balancen i vommen. Samtidig absorberes mineralerne gennem vomvæggen.

Sådan er moder naturs magt!

uafhængig forskning 

Uafhængig forskning fra Schothorst Feed Research (Holland, 2021) og Alimetrics (Finland, 2022) viser, at pHom Norway er mindst to gange mere effektiv end traditionelle og kemisk fremstillede vombuffere som natriumbicarbonat. Forskning viser, at pHom Norway giver flere og en bedre balance af flygtige fedtsyrer og dermed mere energi til koen. 

pHom Norway erstatter bufferblandinger og traditionelle vombuffere som natriumbicarbonat. Du kan stoppe med at supplere med kridt. Det giver også pHom Norway mere plads i din ration. 

Resultatet med 80 – 100 gram pHom Norway:

  • mere mælk med optimalt fedt- og proteinindhold;
  • mere udbytte pr. kilo DS-optagelse;
  • understøtter fermenteringen af energi og fibre;
  • fungerer til enhver drøvtygger og enhver ration, 365 dage om året!
Flag_of_Norway

100% norsk, 100% naturlig

Viden til mælkeproducenter

Få mere Power ud af dit grovfoder!


Erfaringer fra mælkeproducenter

Få mere Power ud af dit grovfoder!