HK Holsteins

HK Holsteins Sjoerd van der Helm

Erfaringer fra HK Holsteins: “Malkning uden besvær…”

“Vi får ikke alt tørstoffet ind i koen, men produktionen kommer ud …”

Sjoerd van der Helm
HK Holsteins Sjoerd van der Helm

340

malkekøer

170

ungdyr

185

hektar jord

11,000

kg mælk pr. ko pr. år

HK Holsteins vil gerne være på forkant med udviklingen og har store ambitioner. Fra en stærk base ønsker Sjoerd van der Helm at malke meget og hårdt på en ansvarlig måde. At få mere kraft ud af sit grovfoder er afgørende for dette. Med venlig hilsen fra Quality Calf har vi talt med Sjoerd van der Helm om hans erfaringer med pHom Norway.

Hvorfor startede HK Holsteins pHom Norway?

Sjoerd van der Helm udtaler: “I løbet af året brugte vi 200 g natriumbikarbonat pr. dyr pr. dag til at støtte vommen. Men det produceres kemisk, og det er ikke særlig tiltalende for os. Quality Calf fortalte mig om et 100 % naturligt og bæredygtigt alternativ, der produceres i Norway. Det virkede værd at prøve. Vi var de første i Holland til at starte pHom Norway i december 2022.”

Hvordan bruger I produktet?

Sjoerd van der Helm fortsætter: “Vi tilsætter pHom Norway dagligt i foderblanderen. Vi startede med 80 gram pr. ko pr. dag, og når køerne går ude, giver vi 100 gram. Vi bruger ikke længere natriumbikarbonat. Det kan vi godt lide. Hvis du øser det i TMR’en, skal følelsen være god.”

Hvilke effekter og fordele ser du?

Hos HK Holsteins er de store fortalere for hvile, renlighed og regelmæssighed. Med Lely-appen signalerer Sjoerd enhver ændring og holder skarpt øje med sine “daglige satser”, og det samme gælder pHom Norway. 

“Vi kræver meget af vores malkekøer, og til det har de brug for meget energi. Før vi startede pHom Norway, lå vi på 33 kg mælk med 4,2 % fedt og 3,5 % protein. Uden større justeringer ligger vi nu på 36 kg og samme indhold, altså flere kilo. Der sker ikke nogen store udsving, vores resultater er stabilt gode, gødningen ser fin ud, og vi ser lidt færre klovproblemer. Det kører bare fint. Vi får ikke alt tørstoffet ind i koen, men produktionen kommer ud,” siger Sjoerd van der Helm.

Hvad er din oplevelse nu, hvor køerne går udenfor?

Sjoerd van der Helm er begejstret: “Jeg havde forventet, at skiftet fra natriumbikarbonat til pHom Norway ville medføre mindre drøvtygningsaktivitet, men det er forblevet det samme. Normalt går fodringstiden ned, når køerne går udenfor, men det er ikke tilfældet nu. Køerne holder sig også pænt på gødning. 

Vi fodrer nu med 100 g pHom Norway, vi startede med hvede og har ikke ændret vinterrationen, bortset fra at vores køer nu går ude på græs. Så der er masser af fart i rationen, og vores køer fortsætter med at løbe godt og give god mælk.”

Hvorfor fortsætter du med at bruge produktet?

Sjoerd van der Helm fortsætter: “Det kører bare fint, uden problemer. Vi kan også se, at urinstofindholdet falder. Vi startede på 16 mg/100 g med natriumbikarbonat, og nu ligger vi på omkring 12 mg/100g, selv når køerne går udenfor.”

Vil du anbefale pHom Norway til dine kolleger?

Sjoerd van der Helm svarer spontant: “Ja, direkte. Hvad jeg ville råde min nabo til? Smid de kemiske vombuffere ud. Jeg står bag det her. Produktet er naturligt og godt.”

Erfaringer fra mælkeproducenter

Få mere Power ud af dit grovfoder!