Dibbelink

"Wij gebruiken dit het hele jaar door voor een continue goed proces in de koe..."

Ervaring melkveehouderij Dibbelink: “Die extreme daling van melkvet is er nu uit…”

“Wij gebruiken dit het hele jaar door voor een continue goed proces in de koe…”

John Dibbelink

130

melkkoeien

80

jongvee

75

hectare grond

10.000

kg melk per koe per jaar

Hoe voorkom jij daling van melkvet tijdens het weideseizoen? Ontmoet John Dibbelink: gedreven melkveeondernemer, vastberaden, de touwtjes in handen. Bij melkveebedrijf Mts. Dibbelink gaan passie en dierwelzijn hand in hand. Voor John is het simpel: “Als de koe goed in z’n vel zit, dan zit de boer ook goed in z’n vel.”

Zijn glimlach spreekt boekdelen, een symbool van zijn vastberadenheid om zich niet te laten verzuren door politieke turbulentie. Samen met zijn vrouw Anja en zoon Jeen vormt John het hart van melkveebedrijf Mts. Dibbelink. Hun ambitie? Maximale efficiëntie door meer hoogwaardig ruwvoer in de koe benut te krijgen. Rust, reinheid en stabiliteit zijn de fundamentele pijlers.

In het voorjaar van 2023 deed het bedrijf mee met onderzoek, geleid door Nederlandse agrarische studenten. De bevindingen waren veelbelovend: het vervangen van natriumbicarbonaat in de TMR door een natuurlijk alternatief. Het resultaat? Een minimale daling van melkvet tijdens het weideseizoen en het hele jaar door een stabiel resultaat.

Familie Dibbelink zijn tevreden mensen met een open blik naar de toekomst. Quality Calf nam ons mee naar dit fijne familiebedrijf.

Waarom zijn jullie gestart met pHom Norway?

Het melkveebedrijf wil steeds meer ruwvoer door de koe krijgen, zodat minder aanvoer van krachtvoer nodig is. John Dibbelink vertelt: “Meer dan een jaar geleden zijn we begonnen met een proef. Wij waren één van de vijf praktijkbedrijven die daarmee zijn gestart. We begonnen met 80 gram per koe per dag pHom Norway in het rantsoen om de pH in de pens stabiel te houden voor een goede ruwvoer opname en benutting. Daarvoor gebruikten we natriumbicarbonaat, maar pHom Norway is een natuurproduct en dat sprak ons wel aan.”

Waarom gebruiken jullie pHom Norway het hele jaar door?

Wat zijn jullie ervaringen met pHom Norway?

Aan de keukentafel vertelt Dibbelink dat de wisseling van kuilen, rantsoen, weidegang en het weer effect hebben op bijvoorbeeld daling van melkvet. Volgens John heeft ruwvoer het meeste effect op de melkgehalten. Sinds ze pHom Norway zijn gaan voeren zien ze wel een verandering. Dibbelink vertelt: “Tijdens het weideseizoen van 2023 zagen we een kleine daling van het melkvet van 4,50 naar 4,30%. Andere jaren was dit van 4,50 naar 4,0%. Ik denk dat die hele extreme daling van melkvet er nu uit is. De gehaltes en die pens blijven goed op peil.”

Hoe gebruiken jullie pHom Norway?

Maatschap Dibbelink gebruikte natriumbicarbonaat om de pH in de pens op peil te houden, het hele jaar door. In de winter 80 gram en in de zomer tegen hittestress 160 – 200 gram/dier/dag. Sinds maart 2023 is natriumbicarbonaat vervangen door pHom Norway met standaard 80 gram/dier/dag. Zodra de temperatuur hoger is dan 25°C, voeren ze 100 – 120 gram/dier/dag pHom Norway.

Dibbelink vertelt verder: “In de winter voeren we een vast rantsoen op basis van 60% gras, 35% mais en 5% perspulp. In de zomer krijgen ze weidegras. De voorjaarskuilen van 2023 waren heel snel verteerbaar door een hoge zuurtegraad. pHom Norway in het rantsoen maakt dat de pens rustiger wordt.” Verder zorgt het melkveebedrijf ervoor dat ze voor een nieuwe kuil en wisseling van het rantsoen minimaal één week de tijd nemen. pHom Norway ondersteunt de rust in de pens om pensverzuring te voorkomen.

Waarom blijven jullie het product gebruiken?

Melkveebedrijf Dibbelink denkt dat pHom Norway de verwerking van ruwvoer ondersteunt, omdat de pens goed blijft draaien. Dit is ook onderzocht met de pH smaXtec bolus in koeien van de Agrarische Hogeschool. Ook gingen de studenten regelmatig mest zeven bij praktijkbedrijven om de verteerbaarheid en voeropname van de koeien te beoordelen. Maatschap Dibbelink was zich eerder niet zo bewust hoeveel informatie uit mest gehaald kan worden. Sinds ze pHom Norway zijn gaan voeren werd het algemene mestbeeld nog beter en zegt Dibbelink: “De resultaten van de mestzeven zien er ontzettend mooi uit. Er zit nu een mooie lijn in de verhouding van de fracties.” In de afbeelding is te zien dat pHom Norway 10% grove fractie had t.o.v. 16% met natriumbicarbonaat. Dit wijst erop dat de koe in staat is meer kracht uit ruwvoer te halen. Eén jaar pHom Norway als standaard in het rantsoen, laat zien dat het aandeel grove mestfractie minimaal is.

Mestanalyse pHom Norway
Mestfracties pHom Norway

Zouden jullie pHom Norway adviseren aan collega’s?

Dibbelink lacht: “Iedereen moet het zelf weten wat ze doen, maar wij hebben er wel een goed gevoel bij. Het is toch een natuurproduct.”

VERHALEN VAN MELKVEEHOUDERS

Haal meer kracht uit je ruwvoer!